Notice: Use of undefined constant E_DEPRECATED - assumed 'E_DEPRECATED' in /home/avilla/public_html/index.php on line 12
Avilla Pracownia Architektoniczna - projekty nowych budynków mieszkalnych, adaptacja gotowych projektów, plany zagospodarowania, rozbudowa isteniejących obiektów, prowadzenie budów i wiele innych - Pabianice ul. Bracka 62/64

ul. Bracka 62/64 95-200 Pabianice
tel.(042) 213 51 21 (042) 227 59 42 tel. kom. 513 156 280

Aktualnie firma zajmuje się :

Projektami nowych budynków mieszkalnych. Wykonanie koncepcji według warunków planu zagospodarowania przestrzennego i warunków zasilania, a następnie uzgodnienie jej z inwestorem. Opracowanie projektu według ustaleń z inwestorem i przekazanie podkładów dla branżowców. Zebranie wszystkich opracowań w projekt budowlany, uzgodnienie projektu i wystąpienie o pozwolenie na budowę.

Adaptacją projektów gotowych polegającą na : przystosowaniu projektu gotowego 
do warunków konkretnej lokalizacji i wymagań oraz potrzeb inwestora.

Wykonywaniem planu zagospodarowania terenu działki i projektów przyłączy według uzyskanych warunków zasilania od gestorów sieci.

Rozbudową istniejących obiektów. Projekt związany z budową nowych pomieszczeń powiązanych z istniejącą bryłą obiektu, polega na wykonaniu projektu architektoniczno - konstrukcyjnego wraz z branżami sanitarną, centralnego ogrzewania, elektryczną.

Koncepcją urbanistyczną podziału terenu. Polega na opracowaniu koncepcji podziału działki wraz z obsługą komunikacyjną zgodnie z wytycznymi zawartymi w planie zagospodarowania przestrzennego. Uzgodnienie możliwości zasilania nowo powstałych działek w media: prąd i wodę z gestorami sieci. Opracowanie polega na projekcie wstępnym, przekazaniu rozwiązania do Zakładu Energetycznego, Zakładu Wodociągów, Wydziału Dróg w celu uzgodnień. Po przekazaniu informacji zwrotnych z powyższych urzędów projekt stanowi podstawę dla geodety do zatwierdzenia i przeprowadzenia podziału terenu.

Prowadzeniem budów. Nadzorowanie realizowanych budów opiera się na:

 • wizytach na budowie w istotnych momentach jej realizacji (wymagających odbioru kierownika budowy),
 • sprawdzaniu toku prowadzenia prac budowlanych, ich zgodności z projektem,
 • rozstrzyganiu wątpliwości wykonawców w stosunku do projektu,
 • wprowadzaniu nieistotnych zmian do projektu,
 • prowadzeniu dokumentacji budowy i przygotowanie jej do odbioru budynku.

Informacje o naszej firmie

Przedsiębiorstwo zostało założone na początku 1992 roku przez inż. architekta Annę Niedzielską. Początkowo była to firma jednoosobowa mieszcząca się w jednym pomieszczeniu. W zależności od ilości zleceń oraz potrzebnym nakładów w pewnym okresie (3 lata) firma zatrudniała dwie osoby na podstawie umowy o pracę. Obecnie firma użytkuje 
2 pomieszczenia z zapleczem sanitarnym i zatrudnia 1 osobę (umowa na czas nieokreślony) oraz w zależności od zleceń dodatkowo dwie osoby (umowa zlecenie).

W pierwszym okresie swojej działalności przedsiębiorstwo zajmowało się głównie projektowaniem domów jednorodzinnych. Związane było to z sytuacją gospodarczą kraju i masową likwidacją państwowych biur projektowych.

Druga faza rozwoju Pracowni Architektonicznej „Avilla” to lata 1993–94. W tym czasie zatrudnione były dwie osoby na umowę o pracę a pracownia wykonała następujące projekty:

 • Projekty rozbudowy szkół:
  • w Bychlewie
  • w Żydowicach
  • w Kleszczowie
 • Projekt budynku wielorodzinnego w Pabianicach – współpraca z Spółdzielnia Mieszkaniową
 • Projekt urbanistyczny - Plan zagospodarowania przestrzennego Karnyszewic – we współpracy z Zespołem Projektowym Lipski-Wujek
 • Projekty domów jednorodzinnych

Lata 1995-96 można nazwać „chudym” okresem w historii pracowni „Avilla”, drastycznie spadła liczba zleceń. Z tego powodu zwolniono pracowników.

Po roku 1996 zanotowano znaczny wzrost wykonywanych projektów głównie domów jednorodzinnych oraz budynków gospodarczo-usługowych przeważnie szwalń i dziewiarni. Wzrost ten związany był z polityką państwa (odliczanie od podatków kosztów poniesionych na budowę domów oraz wzrostem aktywności prywatnych producentów. W tym czasie przedsiębiorstwo zatrudniało 1 osobę.

Kolejnym okresem w historii pracowni są lata 2000-02 nastąpił wzrost liczby zatrudnionych osób do trzech. Wykonywano wówczas projekty ocieplenia budynków wielorodzinnych i audyty energetyczne (współpraca z biurem „Archvigilax”). Projekty te związane były z termorenowacją obiektów wielorodzinnych przeprowadzaną przez Spółdzielnie Mieszkaniowe.

Obecnie przedsiębiorstwo zatrudnia jedną osobę. Do głównych, stałych źródeł dochodu można zaliczyć:

 • projekty domów jednorodzinnych
 • współpracę z Bankiem w związku z przyznawanymi kredytami hipotecznymi na budowę domów jednorodzinnych
 • projekty obiektów gastronomicznych
 • projekty podziałów urbanizacyjnych, związane z zatwierdzeniem nowych planów zagospodarowania przestrzennego

Firma „Avilla” współpracuje z firmami projektowymi: instalacyjnymi, konstrukcyjnymi, kosztorysowymi w zakresie obsługi zleceń projektowych.

Firma w głównej mierze opiera się na zleceniach indywidualnych sporadycznie przystępuje do przetargów.

avilla-projekty.pl